MonografieAsezarea geografica si structura administrativ -teritoriala


Comuna Osica de Jos este regiune membra a judetului Olt, fiind situata la o distanta de 20 km de Municipiul Caracal si 35 km de Slatina si Bals pe drumul judetean DJ 643. Este situata in partea central sud-vestica a judetului Olt, avand urmatoarele
vecinatati:
Se invecineaza la Nord cu albia raului Oltet si comuna Osica de Sus, la Sud cu teritoriul apartinand comunei Cezieni, la Est cu teritoriul apartinand comunei Falcoiu si la Vest cu teritoriul apartinand comunei Dobrun. Din punct de vedere geomorfologic teritoriul comunei Osica de Jos se afla situat in partea nord-estica a Campului Leu-Rotunda la contactul acestuia cu Lunca Oltetului. Astfel partea de sud a localitatii Osica de Jos care reprezinta aproape 80% din suprafata arabila a localitatii se afla amplasata la nivelul Campului Leu-Rotunda, iar partea de nord care reprezinta cca.20% din suprafata arabila se afla situata in Lurica
Oltetului pe malul drept al acestuia. Campul Leu-Rotunda ajunge pe teritoriul judetului Olt numai prin latura lui estica, marcata de linia localitatilor : Osica -Frasinet -Caracal -Deveselu-Vladila - Studina -Brastavatu si Vadastra. In afara de vaile seci si paralele care imprima reliefului un aspect larg valrrrit
se mai adauga numeroase gorgoane si mici ochiuri de apa ale acumularilor pe firele de vale. Relieful este preponderant de ses cu foarte putine dealuri si o mica parte de lunca pe Valea Oltetului. Lunca Oltetului este in general destul de larga, este intens aluvionata si are aspectul unei pseudoterase de lunca. Meandrele albiei minore sunt mai accentuate si mai numeroase in avale de Soparlita, inainte ca Oltetul sa ajunga in Lunca
Oltului.


Invelisul de soluri se afla in corelatie directa cu principalele forme de relief. Astfel la nivelul Luncii Oltetului se intalnesc Aluviosoluri cu textura in general mijlocie
sau mijlocie -fina afectate de fenomene de gleizare care se manifesta cu intensitati diferite in functie de nivelul apei freatice. Tot in aceasta zona se intalnesc Gleiosoluri cu textura mijlocie sau mijlocie-fina.


La nivelul versantilor care fac trecerea intre Lunca Oltetului si Campul Leu-Rotunda se intalnesc in general Regosoluri cu textura mijlocie sau mijlocie fina. Panta
terenului este variabila de la 15 la 20% sau mai mult. La nivelul Campului Leu-Rotunda se intalnesc Preluvosoluri si Luvosoluri cu textura in general mijlocie si relativ permeabile pentru apa si aer. Solurile din lunca sunt supuse periodic fenomenului de inundabilitate din cauza ca albia raului Oltet nu este regularizata.
Teritoriul administrativ al comunei Osica de Jos se intinde pe o suprafata de aprox. 1 1 Km patrati (2.2 Ha).

Comuna este strabatuta de DJ 643. Teritoriului administrativ al comunei Osica de Jos ii apartin doua localitati, situate la o distanta de 2 Km una de cealalta.
Teritoriul administrativ Osica de Jos se structureazain urmatoarele localitati componente si apartinatoare:

- Osica de Jos, localitate de rangul IV
- Bobu, localitate de rangul III

Clima

Regimul climatic se caracterizeaza in general prin temperaturi medii multianuale cuprinse intre l0- l 1 grade C si precipitatii -ploi multianuale care ating
valori intre 501-550 mm, fiind considerate submijlocii. vanturile care caracterizeaza clima comunei sunt:


- Crivatul, care ianta aduce viscol si zapada, primavara ploaie si vara
seceta (iarna bate din est si nord-est).
- Austrul (vara din sud-vest si vest) un vant secetos;
. Baltaretul care aduce ploaie;
Viteza vantului medie este de 5m/s. Prin urmare, clima regiunii este temperat-continentala cu ierni blande si precipitatii reduse. Fauna este reprezentata prin cerb lopatar, cerb carpatin, iepuri si mistreti, iar flora de stejar, nuc, pin, porumbar, coarne, macese si paducel.

In ceea ce presupune reteaua hidrografrca, panza de apa freatica se afla la adancimi diferite in functie de forma principala de relief. Astfel, L nivelul Campului
Leu-Rotunda apa freatica se intalneste la adancimi de peste 15-20 m, iar la nivelul Luncii Oltetului panza freatica ajunge si la adancimi de cca.l-2 m sau chiar mai mici influentand negativ proprietatile hidrofizice si de aeratie a solurilor.


Comuna este strabatuta de:
- raul Oltet
. paraul Rosu

Denumirea comunei Comuna Osica de Jos, de-a lungul istoriei

Este o comuna ceva mai noua. Nu este pomenita in documentele vechi. Din documentele existente la arhivele statului, reiese ca Osica de Jos, s-a infiintat in
jurul anului 1830 pe mosia unei fete a lui Mihai Viteazul - Smaranda Piciuleasa.
Primele locuinte ar fi fost ridicate pe locul unde se afla astazi sediul primariei si in locul in care se aflau grajdurile fostului C.A.P. Ulterior, acest teren a fost cumparat de colonelul Vladoianu care si-a stabilit aici conacul- mai exista azi magazia de cereale, iar satul s-a mutat mai la nord, pe unde azi este teren arabil si zavoi.

Numele satului provine de la o specie a plopului, Isica.


Legenda spune ca pe vremuri oamenii erau raspanditi pe aceste terenuri si se ocupau mai ales, cu cresterea vitelor. Cum nu aveau o cladire pentru adunari, au stabilit acest loc la o isica falnica, ce se vedea de departe. Asa a devenit cunoscuta expresia ,,La Isica".

Cu vremea insa oamenii s-au inmultit si s-au raspandit mai mult.O parte din ei, care au plecat mai spre sud-vest, peste Oltet, au hotarat sa-si stabileasca un loc al lor de adunare tot la o isica, dar mai mica. Acum au aparut doua expresii: isica mare si isica mica, iar oamenii se recunosteau dupa locul la care se adunau : La Isica Mare si La Isica Mica.

Aceasta comunitate s-a divizat si vrand sa pastreze vechiul nume, cele doua
noi comunitati s-au numit Isica, care de-a lungul timpului a devenit Osica. La inceput a fost Osica Mare si Osica Mica , iar acum Osica de Jos si Osica de Sus, dupa pozitia terenului.

Celalalt sat al comunei este un sat nou, aparut dupa eliberare. Astfel, Bobu
si-a luat numele dupa paraul care-l ocoleste. E,ste un sat nou, care l-a inceput s-a numit Satu Nou, cu ulite drepte.

Populatia
Populatia comunei Osica de Jos, Judetul Olt, 1600 de locuitori.

Drumurile publice
In regiunea Osica de Jos se poate ajunge parcurgand drumul judetean DJ 643 si pe calea ferata cu cea mai apropiata garala o distanta de l0 km.
Cele mai apropiate orase sunt: Caracal la o departare de 20 km, Slatina la 35 km si Bals la 35 km. Parcurgand 7 km se poate ajunge la drumul national Corabia-Sibiu, 80 km la autostrada din Pitesti si 10 km la gara din Vladuleni. Calea ferata industriala se afla la o distanta de 7 km la Falcoiu, aeroportul la Craiova la 60 km, iar benzinariala Osica de Sus, la l0 km.

Lungimea totala a drumurilor gospodaresti, aflate pe teritoriul comunei
Osica de Jos, este de 9,7955 km.

Institutii de invatamanL cultura, sanatute si usistenta sociala

Invatamant
Astazi in comuna Osica de Jos functioneaza urmatoarele institutii de
invatamant:
- Scoala cu clasele I-V Osica de Jos
- Gradinita prescolari Osica de Jos
- Gradinita prescolari Bobu

Instituti de cultura
- Caminul Cultural Osica de Jos
- Biblioteca Comunala Osica de Jos in subordinea Consiliului Local
- Biblioteca din cadrul Scolii Osica de Jos

Economia
Comuna Osica de Jos, este asezata in zona de campie, prin urmare, ocupatia de baza a majoritatii locuitorilor este agricultura. Culturile agricole , gasite din belsug in zona localitatii sunt: grau ( se cultiva pe 300 ha), porumb (200 ha), secara, ovaz, floarea soarelui.

Zona se preteaza pentru pomicultura si legumicultura existand si o traditie
in acest sens -sunt terenuri pe valea Oltetului -30 ha aimi putea fi cultivate cu legume.

Turismul
in comuna Osica de Jos, se afla intr-o perioada de ascensiune. Osica de Jos este recunoscuta in ceea ce priveste pastrarea traditiei si obiceiurilor natale.
Formatia de calusari din comuna Osica de Jos, castigatoare a numeroase concursuri judetene si nationale, se afla in continua formare, prin recrutareatinerei generatii.
De mentionat traditia de Sf.Toader, ,, Incurarea cailor" la care toata comuna isi da concursul.

Acte utile

Inregistrarea nasterii:
 
Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de 15 zile de la data nasterii. Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti, prezentandu-se urmatoarele documente:

    Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
    Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
    Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti.

 
Inregistrarea casatoriei:
 
Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul din viitorii soti. Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte:

    Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei;
    Actul de identitate;
    Certificatul de nastere în original si în copie;
    Certificatul medical privind starea sanatatii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori);
    Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare sau decesul sotului/sotiei, daca este cazul.

 
 
Inregistrarea decesului:
 
Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa familiei, decesul este declarat de catre vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru sanitar din unitatea sanitara unde s-a produs decesul. O data cu declaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele acte:

    Certificatul constatator al decesului, întocmit si semnat de medicul care a facut constatarea în care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;
    Actul de identitate al celui decedat;
    Livretul militar sau adeverinta de recrutare în cazul persoanelor supuse obligatiilor militare
    Actul de identitate al persoanei care declara decesul.

 
 
Ajutor de inmormantare:
Conform Legii nr. 416/2001
 
Pentru a beneficia de ajutorul de înmormântare aveti nevoie de urmatoarele acte:

    Certificat deces (copie si original)
    Act de identitate al solicitantului
    Act de stare civila al solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul (mostenitor, tutore, curator)
    Dovezi privind suportarea înmormântarii

Ajutorul de înmormântare se acorda numai persoanelor care au beneficiat de ajutorul social
 
 
Acte necesare acordarii ajutorului social:
Conform Legii nr. 416/2001
 

    Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei
    Certificat de nastere parinti si copii
    Certificat de casatorie
    Buletin de identitate sau carte de identitate
    Hotarâre definitiva de încuviintare a adoptiei sau a plasamentului (pentru copilul minor)
    Adeverinta de elev sau student
    Acte din care sa rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap
    Adeverinte eliberate de AJOFM Dâmbovita
    Adeverinta venit eliberat de primaria de domiciliu
    Adeverinte medicale (apt de munca)
    Cupon pensie; somaj; salariu sau orice alte venituri permanente
    Cupon alocatie de stat pentru copii (CEC)
    Cupon alocatie suplimentara pentru familii cu multi copii
    Cerere tip
    Dosar cu sina

Toate actele vor fi prezentate în copie "xerox" si original.

 

Mesajul primarului

Tot colectivul vă asigură o totală implicare în activitatea administrativă a autorității locale, modernă și cu obiective ambițioase.

Pistol Marian

Contact

  urbanus (@) yoursite.com
  0249-455015
  0249-455085
  Comuna Osica de Jos, Judetul Olt

sipoca