Comisii de specialitate

I. Comisia pentru activitati economico-financiare, buget, agriculturi, administrarea domeniului public si privat al comunei Osica de Jos, servicii si comert,programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala si protectia mediului :
1. Postelnicu llie - presedinte
2. lvanica Stelian - secretar
3. Tanasescu Cornel - membru
4. Cismaru Marian-Petrisor -membru
5. Gubendreanu Cezar - membru
II. Comisia pentru activititi social-culturale, invatamant, culte, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii, activitati sportive si de agrement :
1. Neacsu Mihail - presedinte
2. Ghita Gheorghe - secretar
3. Ghimis Marin - membru
III. Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice a cetatenilor :
1. Ivanoaica Mihail - presedinte
2. Stefan Constantin - secretar
3 Tanase lon - membru

Mesajul primarului

Tot colectivul vă asigură o totală implicare în activitatea administrativă a autorității locale, modernă și cu obiective ambițioase.

Pistol Marian

Contact

  urbanus (@) yoursite.com
  0249-455015
  0249-455085
  Comuna Osica de Jos, Judetul Olt

sipoca