Modernizare camin cultural Osica de Jos

Cu ajutorul Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit 2007 – 2013 Osica de Jos  a început în data de 27 martie anul acesta proiectul “Modernizarea şi extinderea  Căminului Cultural Osica de Jos,  în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii pentru comunitatea de pescari, Osica de Jos , judeţul Olt”, proiect selectat în cadrul POP 2007 -2013, cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit 2007 - 2013,  Axa 4,  Măsura 4.1 - Dezvoltarea zonelor pescăreşti, în baza contractului de finanţare nerambursabilă  nr.  462/27.03.2015, încheiat cu Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru  Programul Operaţional pentru Pescuit la propunerea FLAG Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni – www.aglppo.ro

Valoarea totală a proiectului este de 889.669,00 lei din care 667.251,00 lei asistenţã nerambursabilã de la Uniunea Europeanã şi TVA 213.520,56 lei. Contractul de finanţare a fost semnat pe 27 martie, anul acesta şi are ca durată de implementare a proiectului şase luni. Misiunea principală a proiectului este aceea de a asigura cetăţenilor şi pescarilor din comuna Osica de Jos, sat Osica de Jos dar şi din zonele învecinate, infrastructura necesară  în vederea punerii în valoare a factorului cultural, tradiţional şi etnografic, prin modernizarea Căminului Cultural Osica de Jos, îmbunătăţindu-se un serviciu public concretizat prin activităţile ce se vor desfăşura la Căminul Cultural,  având  astfel scopul de a dezvolta serviciile de bază pentru zona pescarască Osica de Jos, sat Osica de Jos în sensul că aceasta reprezintă o investiţie care aduce  şi menţine vie  moştenirea culturală locală. Potrivit celor care coordonează proiectul va fi concretizat în următoarele rezultate: modernizarea şi extinderea Căminului Cultural Osica de Jos prin lucrări de renovare şi dotare corespunzătoare. Obiectivul proiectului : “Modernizarea şi extinderea  Căminului Cultural Osica de Jos, comuna Osica de Jos în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii pentru comunitatea de pescari Osica de Jos”.

Mesajul primarului

Tot colectivul vă asigură o totală implicare în activitatea administrativă a autorității locale, modernă și cu obiective ambițioase.

Pistol Marian

Link-uri utile

Contact

  urbanus (@) yoursite.com
  0249-455015
  0249-455085
  Comuna Osica de Jos, Judetul Olt

sipoca