EXTINDERE,REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA OSICA DE JOS DIN SAT OSICA DE JOS, COMUNA OSICA DE JOS ,JUDETUL OLT

 

Titlul proiectului : EXTINDERE,REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA OSICA DE JOS DIN SAT OSICA DE JOS, COMUNA OSICA DE JOS ,JUDETUL OLT

Numele beneficiarului : COMUNA OSICA DE JOS

                        

Obiectivele proiectului : : CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA NIVELUL EDUCAȚIEI TIMPURII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU , ÎN SPECIAL PENTRU COPII CU RISC CRESCUT DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A SISTEMULUI , APEL DEDICAT ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU

                                                       

Valoarea totala a proiectului : 2.990.692,95 LEI

Finantarea nerambursabila : 2.734.257,75 LEI

Valoare contributiei europene (FEDR) : 2.371.550,11 LEI

 

Valoarea contributiei de la bugetul national: 362.707,64 LEI

 

Scopul proiectului : Crearea unui climat favorabil pentru desfășurarea procesului instructiv educațional, scăderea cazurilor de îmbolnăviri la copii , îmbunătățirea calității vieții copiilor prin amenajarea de grupuri sanitare adecvate,creșterea gradului de experință în accesarea și gestionarea de fonduri, marirea spațiului necesar procesului de învațământ prin crearea de facilități, asigurarea condițiilor optime și securitate pentru copii. Reabilitarea clădirii corespunde din punct de vedere tehnic și estetic cerințelor tehnice, economice și tehnologice, instalațiile tehnnico-edilitare corespund standardelor și normelor tehnice și sanitare, iar beneficiarii proiectului vor beneficia de servicii educaționale de calitate la standard europene.

Obiectivele specifice proiectului:

  • Asigurarea conditiilor optime pentru dezvoltarea actului educational la nivelul administratiei teritoriale
  • Reabilitarea si modernizarea cladirii la cele mai ibalte standard conform cerintelor actuale , astfel incat actul educational sa se desfasoare in conditii normale;
  • Imbunatatirea actului educational prin dotarea cu echipamente specifice, IT si materiale specifice pentru documentare;
  • Imbunatatirea starii infrastructurii aferente Scolii Gimnaziale Osica de Jos din Comuna Osica de Jos, prin lucrari de reabilitare a cladirii, a cailor de acces, schimbarea instalatiilor termice, extinderea cu grupuri sanitare si amenajari exterioare
  • Imbunatatirea eficientei energetice a obiectivului, prin lucrari de izolare termica a cladirii;
  • Cresterea nivelului de dotare al unitatii cu sisteme informatice moderne, pentru crestere accesului la informatie si crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii;
  • Scaderea decalajelor rural-urban;
  • Asigurarea vizibilitatii proiectului;
  • Reabilitarea cladirii va corespunde din punct de vedere tehnic si estetic cerintelor tehnice, economice si tehnologice, conform standardelor in vigoare. Din punct de vedere functional, constructia va raspunde cerintelor desfasurarii activitatilor educationale in mod corespunzator. Prezenta unui climat optim este absolute necesara pentru desfasurarea calitativa a actului educational. Instalatiile tehnico-edilitare vor corespunde standardelor si normelor tehnice si sanitare, iar beneficiarii proiectului vor avea acces la servicii educationale de calitate.

                           

Rezultatele proiectului : Pe termen lung si mediu: crearea unui climat favorabil pentru desfasurarea procesului instr. Educative la nivel de scoala prin extinderea cu 7 grupuri sanitare (2 fete , 2 baieti, 2 prof, 1 pers cu handicap), sala de gimnastica, cancelarie , reabilitarea modernizarea corp C1, C3, C4, dotare C1, (12 Sali de clasa) , crearea de facilitati persoanelor cu handicap- rampe de acces; Scaderea cazurilor de imbolnavire la copii, datorate conditiilor impropriide igiena si imbunatatirea calitatii vietii copiilor prin a,menajarea de grupuri sanitare adecvate. Cresterea gradului de experienta a Consiliului Local Osica de Jos in accesarea si gestionarea de fonduri, altele decat cele de la bugetul local. Imbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de învățământ din Comuna Osica de Jos, Județul Olt, prin asigurarea unui acces egal al cetățenilor la serviciile de educație calitlative și eficiente, asigurarea condițiilor optime pentru dezvoltarea actului educational la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Osica de Jos, Județul Olt . Reabilitarea și modernizarea clădirii la cele mi înalte standarde, imbunatățirea eficienței energetice a obiectivului prin lucrări de izolare termică a clădirii.

Data de incepere a proiectului: 01.02.2018

Data finalizării proiectului : 31.01.2020                          

Codul MySMIS : 122614

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro . 

Programul Operational Regional 2014-2020, www.inforegio.ro

facebook.com/inforegio.ro

                                                                                                                                                          

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Inițiativă locală. Dezvoltare Regională

1.png

www.inforegio.ro      |    facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 

Mesajul primarului

Tot colectivul vă asigură o totală implicare în activitatea administrativă a autorității locale, modernă și cu obiective ambițioase.

Pistol Marian

Link-uri utile

Contact

  urbanus (@) yoursite.com
  0249-455015
  0249-455085
  Comuna Osica de Jos, Judetul Olt

sipoca